Sól og sandur: Ferðir Íslendinga til Kanaríeyja

Kristín Loftsdóttir, Auður Arna Arnardóttir, Már Wolfgang Mixa, Guðbjörg Guðjónsdóttir

Útdráttur


Rannsóknir á ferðamennsku til Íslands hafa verið í uppgangi síðastliðin ár, en verulega skortir á rannsóknir á utanlandsferðum Íslendinga. Hvort tveggja er þó hluti af þeim hnattræna veruleika sem Ísland er hluti af og vettvangur margvíslegra efnahagslegra gjörninga. Greinin fjallar um ferðir Íslendinga til Kanaríeyja og spyr hvað einkennir ferðir Íslendinga til Kanaríeyja síðasta áratuginn og hverskonar áfangastaður Kanaríeyjar er fyrir Íslendinga. Greiningin styðst við megindleg gögn, þ.e. niðurstöður spurningakönnunnar og greiningu á fyrirliggjandi gögnum frá Hagstofu Kanaríeyja og Ferðamálastofu Íslands.
Rannsóknir erlendis endurspegla að spænsk yfirvöld hafa reynt að leggja áherslu á að Kanaríeyjar hafi upp á meira að bjóða en eingöngu sólarlandaferðir. Jafnframt sýna erlendar rannsóknir að mörk milli þeirra sem eru ferðamenn, aðfluttir, eða sem vinna á eyjunum eru oft óljós og flæðandi. Greining megindlegra gagna fyrir greinina sýnir að Kanaríeyjar hafa haft vaxandi mikilvægi sem áfangastaður fyrir ferðalanga frá Íslandi síðasta áratug og þá sérstaklega eyjan Tenerife. Aðdráttarafl Kanaríeyja sem áfangastaðar virðist út frá niðurstöðum könnunarinnar fyrst og fremst vera í tengslum við veðurfar eyjanna og afþreyingu, en bent er jafnframt á að rétt eins og annarstaðar getur hreyfanleiki til eyjanna falið í sér flæðandi hópa þar sem mörk ferðamanna, aðfluttra, eða vinnandi eru ekki alltaf skýr.

Efnisorð


Sólarlandaferðir; áfangastaður; Kanaríeyjar; hreyfanleiki.

Heildartexti:

PDF

JEL


L83; M37; R41; Z32; Z33.


DOI: https://doi.org/10.24122/tve.a.2021.18.1.3

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir


Útgefendur eru Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst, Viðskiptafræðideild og Hagfræðideild Háskóla Íslands, Viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík og Seðlabanki Íslands.

Creative Commons License
Útgefið efni tímaritsins er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum Creative Commons Attribution 4.0 License.

Kerfið er vistað af Reiknistofnun Háskólans.