Samfélagsleg ábyrgð í hröðum vexti. Staða samfélagslegrar ábyrgðar í ferðaþjónustu á Íslandi

Íris Sigurðardóttir, Margrét Sigrún Sigurðardóttir

Útdráttur


Undanfarin ár hefur umræða um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja aukist og á sama tíma hefur mikilvægi ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi vaxið. Ferðaþjónustufyrirtæki eru háðari því en mörg önnur fyrirtæki að vel sé hugsað um náttúru Íslands til lengri tíma og samfélagsleg ábyrgð ætti því að vera mikilvæg fyrir greinina. Rannsóknir hafa þó sýnt að fyrirtæki standa ekki alltaf við skuldbindingar sínar um samfélagslega ábyrgð og ákveðin hætta er til staðar á grænþvotti. Til þess að kanna hvernig fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi sinntu samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærni voru tekin viðtöl stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja, sem þegar höfðu sýnt fram á áhuga á samfélagslegri ábyrgð með þátttöku í Vakanum, sem er gæðaog umhverfisvottun í ferðaþjónustu á Íslandi. Markmið viðtalanna var að greina hvar samfélagsleg ábyrgð er staðsett innan viðskiptalíkana fyrirtækjanna og með því greina hvort samfélagsleg ábyrgð væri samþætt fjárhagslegum markmiðum fyrirtækisins. Niðurstöður benda til þess að hluti fyrirtækjanna hafi strax í upphafi rekstrar staðsett samfélagslega ábyrgð í viðskiptalíkani sínu. Samfélagslega ábyrgðin var þó misvel samþætt inn í líkanið, helmingur þessara fyrirtækja taldi samfélagslega ábyrgð ekki kostnaðarsama, heldur skapa forskot, en hinn helmingurinn taldi að henni fylgdi aukakostnaður. Þau fyrirtæki sem ekki staðsettu samfélagslega ábyrgð sem hluta af viðskiptalíkani, heldur sem viðbót við reksturinn, töldu einnig að samfélagsleg ábyrgð væri kostnaðarsöm og því líklegri til að vera skorin niður ef til samdráttar kæmi.

Efnisorð


Samfélagsleg ábyrgð; ferðaþjónusta; grænþvottur; samkeppnishæfni.

Heildartexti:

PDF

JEL


M14.


DOI: https://doi.org/10.24122/tve.a.2020.17.2.3

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir


Útgefendur eru Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst, Viðskiptafræðideild og Hagfræðideild Háskóla Íslands, Viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík og Seðlabanki Íslands.

Creative Commons License
Útgefið efni tímaritsins er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum Creative Commons Attribution 4.0 License.

Kerfið er vistað af Reiknistofnun Háskólans.