Stefna í reynd í litlu íslensku hátæknifyrirtæki

Runólfur Smári Steinþórsson, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir

Útdráttur


Greinin fjallar um stefnu íslenska hátæknifyrirtækisins Völku með hliðsjón af kenningum um stefnu í reynd (e. strategy as practice). Rannsóknin er bæði leitandi og lýsandi í senn og er í henni ljósi varpað á það með hvaða hætti stefna hjá Völku hefur myndast bæði í skipulögðu stefnumiðuðu starfi og eftir sjálfsprottnum leiðum. Með hliðsjón af fræðunum og rannsókninni á Völku er sett fram líkan sem dregur fram kjarnaatriðin í stefnu í reynd. Þessi atriði má sjá í samspili á milli iðkenda (e. practitioners), starfshátta (e. practices) og iðkunarinnar (e. praxis) í stefnumiðuðu starfi Völku. Þetta líkan er á frumstigi en það gefur mynd af hinu stefnumiðaða starfi og tilgátan er að það geti nýst til frekari rannsókna. Horft er sérstaklega til samspilsins á milli framlags og virkni iðkenda og þess hversu fjölbreyttir og formlegir starfshættir fyrirtækisins eru. Þá var skoðað hvernig umsvif fyrirtækisins hafa þróast í samhengi við tengsl þess við viðskiptavini. Hér er um fyrstu rannsókn í röð rannsókna á íslenskum fyrirtækjum að ræða sem ætlað er að varpa ljósi á það hvernig stefnumiðað starf fer fram í raun og veru í íslenskum fyrirtækjum.

Efnisorð


Stefnumótun; iðkendur; starfshættir; iðkun stefnu; stefna í reynd.

Heildartexti:

PDF

JEL


M1; L2


DOI: https://doi.org/10.24122/tve.a.2015.12.1.4

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir


Útgefendur eru Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst, Viðskiptafræðideild og Hagfræðideild Háskóla Íslands, Viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík og Seðlabanki Íslands.

Creative Commons License
Útgefið efni tímaritsins er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum Creative Commons Attribution 4.0 License.

Kerfið er vistað af Reiknistofnun Háskólans.